Aika+ Hoiva -palvelut

Kehittämispalvelut

Tarjoamme toimintojen kehittämispalvelua hoivapalvelun tuottajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pääasiallisen palvelutuote on hoivapalvelutoimintojen kehittäminen.

  • Voimme laskea yksilöllisesti nykyisten toimintojen aika- ja kustannusmerkityksen.
  • Voimme osoittaa aika- ja kustannusmerkityksen niin asiakaskohtaisina kuin yhteenvetoina.
  • Voimme todeta kuinka toimintojen kehittäminen parantaa hoivapalvelun laatua, oikea-aikaisuutta, tehokkuutta, kustannusvaikutuksia sekä työvoimatarpeen oikeaa mitoittamista.
  • Voimme tuottaa myös asiakaskohtaisesti hoivapalvelun työntutkimusta. Näin saadaan tutkitut toimintoajat, joilla voidaan toiminnoittain laskea käytetty aika ja kustannus.

Toimintosuunnittelua voidaan jatkaa näistä lähtökohdista myös tulevaisuudessa ja hyödyntää jo tutkittuja toimintoaikoja.

AIKA+ Hoiva web -palvelulla voi myös jatkaa helposti itse hoivapalvelun henkilöstöresurssien suunnittelua tai tilata tarvittaessa aina uuden kehittämispalvelun, kun on tarve päivittää suunnitelma.