Asiakaspalautteet

Asiakaspalaute AIKA+ kiinteistönhoitotyön mitoittamisen hyödyistä.

”AIKA+ Kiinteistönhoitotyön mitoituksella saamme selville kiinteistönhoitopalvelun sisällön tehtävittäin. Palvelun ostajana saan näin tiedon siitä mitä haluamme tehtävän ja paljonko se vaatii aikaa. Kiinteistönhoitopalvelumme laskut ovat paremmin hyväksyttävissä kun tiedämme mitä on sovittu tehtäväksi ja voimme seurata että tehtävät on tehty. Saamme tarkemmin eriteltyä sopimukseen säännönmukaiset työt ja erikseen laskutettavat työt. Mitoitus antaa myös mahdollisuuden sopimuksen joustamiseen. Saamme kiinteistönhoitotyöt järkevästi suoritetuksi. Mitoitus helpottaa palvelun ostajan työmäärää koska pitempikestoisilla sopimuksilla kilpailutuksia voidaan harventaa.”

Jouni Koskela

Toimitusjohtaja, isännöitsijä
Vaativien kohteiden projektinjohto-/rakennuttaminen
(Aalto University Professional Development – Aalto PRO)
Hallintonotaari, vero- / julkis-, yksityisoikeus, laskentatoimi
Insinööri (AMK) kiinteistönpito, korjausrakentaminen, rakennuttaminen
Merkonomi, laskentatoimi
Isännöitsijän ammattitutkinto ITS
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori