Jäsenyrityksenä huomioimme myös asiakkaidemme jäsenyyden hinnoittelussa.

Ajankohtaista 2023

Onko tarvetta päivittää Hyvinvointialue-kiinteistöjen osalta kiinteistönhoitotyönkustannus?

AIKA+ KIINTEISTÖNHOITOTYÖN mitoitus ja saatte käyttöönne seuraavat raportit:

Kohdelaskelma (aika- ja kustannustieto kohteittain)

Aluelaskelma (aika- ja kustannustieto alueittain)

Tehtävälaskelma (aika- ja kustannustieto tehtävittäin)

Työntekijälaskelma (aika- ja kustannustieto työnsuorittajan mukaan)

Henkilöstöresurssin tarve

Mitoituksen jälkeen tarkempaa kustannushallintaa ja tehtävien suunnittelua voidaan jatkaa helposti myös tulevaisuudessa. Haluatteko esimerkin?

Täytä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit myös lähettää meille lomakkeella kysymyksiä tai palautetta.

Ajankohtaista 2022

Kuinka löydän ratkaisuja akuuttiin hoiva-alan henkilöstöpulaan?

AIKA+ mitoituspalvelu tarjoaa ratkaisua hoiva-alan akuuttiin henkilöstöpulaan ja henkilöstöresurssien optimaaliseen käyttöön.

Esimerkiksi, kuinka

  • voidaan laskea tarkasti erilleen välitön hoitotyö ja välillinen työ
  • saavutat esimerkiksi yli 30 % säästöt työajassa ja henkilöstökustannuksissa
  • kuntoutumista edistävät toimintatavat parantavat asiakkaiden kykyä suoriutua arkitoiminnoistaan ja saavat aikaan merkittäviä kustannussäästöjä

Vuonna 2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain muutoksen myötä, muun muassa ikäihmisten tehostettua asumispalvelua tarjoavien organisaatioiden on kyettävä erottamaan välitön asiakastyö eli hoitotyö ja välillinen asiakastyö eli ns. tukityö toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajien on kyettävä ”laskemaan auki” välillisen työn määrä ja osoittamaan henkilöstöresurssit välillisten töiden hoitamiseen. Välillisillä töillä tarkoitetaan lain mukaan huoneiden ja yhteisten tilojen siivousta, pyykki- ja kiinteistöhuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä, yksikön johtajan ja vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollista työtä sekä muita vastaavia hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä.

Jotta voidaan vastata hoito- ja hoiva-alan jatkuvasti pahenevaan henkilöstöpulaan, on tärkeä ymmärtää, mihin henkilöstön työaika kuluu ja miten sen käyttöä ja muiden rajallisten resurssien hyödyntämistä voidaan optimoida. On tiedettävä asioiden ja toiminnan nykytila, jotta sitä voidaan muuttaa haluttuun suuntaan.

Selvittämällä AIKA+ mitoituspalvelun avulla välittömän ja välillisen työn kohdentuminen, saadaan aikaan seuraavia, sote-uudistuksen tavoitteita tukevia tuloksia:

  • johtamisen ja päätöksenteon tueksi todellista dataa
  • hillitään henkilöstökustannusten kasvua
  • turvataan työvoiman saanti ja saadaan määriteltyä ”oikea tekijä oikeaan paikkaan”

Voitte tutustua esimerkin kautta siihen, miten

  • voidaan laskea tarkasti erilleen välitön hoitotyö ja välillinen työ
  • voidaan laskea kuntoutumista edistävän hoitotyön hyöty ajassa ja kustannuksissa

Mikäli haluatte lisää tietoa hoivapalveluiden henkilöstömitoituksen mahdollisuuksista ja esimerkeistä, vastaamme mielellämme kysymyksiin ottamalla yhteyttä Yhteydenottolomakkeella

Täytä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit myös lähettää meille lomakkeella kysymyksiä tai palautetta.

Ajankohtaista 2018

AIKA+ Kiinteistönhoitotyönmitoituksessa on huomioitu tehtäväkohtainen KiinteistöRYL 2009 laatuvaatimus

AIKA+ -palvelut

Aika+ Aikaa ihmiselle

AIKA+ Hoiva on hoivapalvelutyön henkilöstöresurssien suunnitteluun tarkoitettu mitoituspalvelu. AIKA+ Hoiva suunnittelun tavoite on parantaa palvelujen tuottamisen sujuvuutta, oikea-aikaista saatavuutta, laatua ...
Lue lisää

AIKA+ Kiinteistöt

Kiinteistönhoitotöiden mitoitus: Mitoitetaan kohdekohtaisesti rakennuksiin tarvittavat kiinteistönhoitotyön tehtävät virallisten työaikastandardien mukaisesti. Sisältää valmistelutyötä ja kartoitusta kohteista sekä aika- ja kustannus ...
Lue lisää