Ajankohtaista

Kuinka voi mitoittaa resurssitarpeen Teknisen toimen palveluissa

Tarvitaanko työtehtävien mitoitusta suunnittelun ja töiden tasapuolisen jakamisen pohjaksi?

Työntutkimus on systemaattista työntarkastelua, millä selvitetään mitä työssä tapahtuu, mitä tehtäviä työ sisältää, miten sitä tehdään ja miksi. Työtehtäviä tutkimalla ja mittaamalla saadaan tietoa nykytilanteesta, jotta työprosesseja voidaan selkeyttää ja työn tekemisen mahdollisuuksia parantaa.

Työn mitoituksella tarkoitetaan työkohteen henkilöstömäärän kartoittamista, kustannusten laskemista ja samalla työn kehittämistä.

Teemme työntutkimusta ja työmäärämitoitusta kunnille ja yrityksille seuraavilla toimialoilla.

Kiinteistönhoitotöiden mitoitus

Kesäliikunta-alueiden kunnossapitotöiden mitoitus 

Talviliikunta-alueiden kunnossapitotöiden mitoitus

Vesilaitoksen huolto- ja kunnossapitotöiden mitoitus

Lämpölaitoksen huolto- ja kunnossapitotöiden mitoitus

Kerro yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit myös lähettää meille lomakkeella kysymyksiä tai palautetta.

Ajankohtaista 2023

Onko tarvetta päivittää Hyvinvointialue-kiinteistöjen osalta kiinteistönhoitotyönkustannus?

AIKA+ KIINTEISTÖNHOITOTYÖN mitoitus ja saatte käyttöönne seuraavat raportit:

Kohdelaskelma (aika- ja kustannustieto kohteittain)

Aluelaskelma (aika- ja kustannustieto alueittain)

Tehtävälaskelma (aika- ja kustannustieto tehtävittäin)

Työntekijälaskelma (aika- ja kustannustieto työnsuorittajan mukaan)

Henkilöstöresurssin tarve

Mitoituksen jälkeen tarkempaa kustannushallintaa ja tehtävien suunnittelua voidaan jatkaa helposti myös tulevaisuudessa. Haluatteko esimerkin?

Ajankohtaista 2018

AIKA+ Kiinteistönhoitotyönmitoituksessa on huomioitu tehtäväkohtainen KiinteistöRYL 2009 laatuvaatimus