Vesilaitokset

Vesihuoltolaitoksen säännöllisten huolto- ja kunnossapitotöiden kustannuksista on noin 70 % henkilöstötyökuluja. Onko vaikea laskea, suunnitella ja perustella tarvittavia reaalisia työnsuoritusaikoja ja – kustannuksia? AIKA+ on ratkaisu. Selvitämme teille luotettavasti Vesihuoltolaitoksen säännöllisten huolto- ja kunnossapitotöiden työnsuoritusajat ja – kustannukset.

AIKA+ palvelulla saat:
• Säännöllisten huolto- ja kunnossapitotöiden reaaliset työajat ja kustannukset.
• Tarkat työn suoritusajat työn suunnitteluun ja suorittamiseen
• Vertailla erilaisia työmenetelmiä, -välineitä ja valita mikä on tehokkain ja laadukkain tapa.
• Säännöllisten huolto- ja kunnossapitotöihin tarvittavan henkilöstöresurssin määrän
• Tarkat työnohjeet työntekijöille, esimiehelle
• Työnsuoritusajat ja -kustannukset työntekijöittäin, alueittain, päivittäin, viikoittain, vuosittain.