Kiinteistöt

Kiinteistönhoitotöiden mitoitus:

Mitoitetaan kohdekohtaisesti rakennuksiin tarvittavat kiinteistönhoitotyön tehtävät virallisten työaikastandardien mukaisesti.

Sisältää valmistelutyötä ja kartoitusta kohteista sekä aika- ja kustannus laskentaa kiinteistönhoitopalvelutehtävistä. Kiinteistönhoitotehtävät eriteltynä kuten esim. Tekninen työt, Puhtaanapito-, Kasvityö- ja Talvikunnossapitotyöt sekä Erilaiset käyttäjäpalvelutehtävät.

Asiakas saa lopputuloksena kiinteistönhoitotyön mitoituksen ja seuraavat tiedot:

– Kohdelaskelman (aika- ja kustannustieto kohteittain)

– Aluelaskelman (aika- ja kustannustieto alueittain)

– Tehtävälaskelman (aika- ja kustannustieto tehtävittäin)

– Työntekijälaskelman (aika- ja kustannustieto työnsuorittajan mukaan)

– Henkilöstöresurssi tarpeen

Menetelmäsuunnittelua voidaan helposti jatkaa näistä lähtökohdista ja hyödyntää tehtyä kiinteistönhoitotyön mitoitusta myös tulevaisuudessa.

Mitoitus mahdollistaa myös erinomaisen kiinteistönhoitotyön kustannushallinnan.