AIKA+ Kiinteistö

Kiinteistönhoitotöiden mitoitus:

Mitoitetaan kohdekohtaisesti rakennuksiin tarvittavat kiinteistönhoitotyön tehtävät virallisten työaikastandardien mukaisesti.

Sisältää valmistelutyötä ja kartoitusta kohteista sekä aika- ja kustannus laskentaa kiinteistönhoitopalvelutehtävistä. Kiinteistönhoitotehtävät eriteltynä kuten esim. Tekninen työt, Puhtaanapito-, Kasvityö- ja Talvikunnossapitotyöt sekä Erillaiset palvelutehtävät.

Asiakas saa lopputuloksena kiinteistönhoitotyön mitoituksen ja seuraavat tiedot:

– Kohdelaskelman

– Aluelaskelman

– Tehtävälaskelman

– Työntekijäkohtaisen kuormituksen päiväkohtaisesti

– Henkilöstöresurssi tarpeen päiväkohtaisesti

Menetelmäsuunnittelua voidaan helposti jatkaa näistä lähtökohdista ja hyödyntää tehtyä kiinteistönhoitotyön mitoitusta myös tulevaisuudessa esim. AIKA+ Kiinteistö lisenssillä.

Mitoitus mahdollistaa myös erinomaisen kiinteistönhoitotyön kustannushallinnan.

aika