Aika+ Mitoituspalvelun hyödyt eri osapuolille

Palvelun ostajalle

 • Antaa turvallisen ja luotettavan ostopäätöksen.
 • Palvelusopimusten muutokset ovat helposti tehtävissä.
 • Helpottaa vertailua eri tarjouksien tulkitsemisessa, kun tuntee palvelun sisällön.
 • Tieto, millaista palvelua voi milläkin hinnalla saada.
 • Mahdollisuus seurata miten ostettu palvelu toteutetaan.
 • Ehkäisee sopimusriitoja palvelun toimittajan kanssa.
 • Tieto palvelun sisällöstä mahdollistaa oikeanlaatuisen ja hintaisen palvelun ostamisen.
 • Helpottaa/auttaa asunto-osakeyhtiön hallitusta ja yhtiökokousta ostopäätöksen teossa.

Palvelun saajalle

 • Antaa luotettavan palvelulupauksen.
 • Ehkäisee sopimusriitoja palvelun toimittajan kanssa.

Palvelun toimittajalle

 • Saadaan palvelun todelliset aika- ja kustannustiedot hinnoitteluun ja tarjouslaskentaan.
 • Helpottaa palvelun myyntiprosessia
 • Säästää työaikaa tarjousten laskemisessa.
 • Ehkäisee palvelun ali- ja ylihinnoittelua.
 • Palveluihin tarvittava aika ja hinta on helppo perustella asiakkaalle.
 • Ehkäisee palveluiden sopimusriitoja.
 • Palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja laatu paranevat koska varmistetaan palveluiden tekemiseen tarvittava aika.
 • Säästää henkilöstökuluista kun voi valita parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat, oikealla henkilöstömäärällä.
 • Palveluiden johtaminen helpottuu ja johtamiskulut vähenevät.
 • Saamme palveluiden suoritusajat ja – kustannukset työntekijöittäin, alueittain, päivittäin, viikoittain, vuosittain.

Työntekijälle

 • Varmistaa riittävän työajan tehtävien suorittamiseen.
 • Tasoittaa työn kuormitusta ja lisää työhyvinvointia.
 • Mahdollistaa päivittäisten työtehtävien johdonmukaisen tekemisen.