Aika+ Mitoituksen hyödyt eri osapuolille

hyödyt eri osapuolille

Työn tuottajalle

 • Saadaan työtehtävien todelliset aika- ja kustannustiedot hinnoitteluun ja myös tarjouslaskentaan.
 • Helpottaa työtehtävien myyntiprosessia
 • Säästää työaikaa tarjousten laskemisessa.
 • Ehkäisee työtehtävien ali- ja ylihinnoittelua.
 • Työhön tarvittava aika ja hinta on helppo perustella asiakkaalle.
 • Ehkäisee sovitun työn sopimusriitoja.
 • Työn tuottavuus, tehokkuus ja laatu paranevat koska varmistetaan työhön tarvittava aika.
 • Säästää henkilöstökuluista kun voi valita parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat, oikealla henkilöstömäärällä.
 • Työn johtaminen helpottuu ja johtamiskulut vähenevät.
 • Saamme työtehtävien suoritusajat ja – kustannukset työntekijöittäin, alueittain, päivittäin, viikoittain, vuosittain.

Työntekijälle

 • Varmistaa riittävän työajan tehtävien suorittamiseen.
 • Tasoittaa työn kuormitusta ja lisää työhyvinvointia.
 • Mahdollistaa päivittäisten työtehtävien johdonmukaisen tekemisen.

Työn ostajalle

 • Auttaa tekemään turvallisen ja luotettavan ostopäätöksen
 • Palvelusopimusten muutokset ovat helposti tehtävissä.
 • Helpottaa vertailua eri tarjouksien tulkitsemisessa, kun tuntee työn sisällön.
 • Tieto, millaisia työsuorituksia voi milläkin hinnalla saada.
 • Mahdollisuus seurata miten ostettu työ toteutetaan.
 • Ehkäisee sopimusriitoja työn toimittajan kanssa.
 • Tieto työn sisällöstä mahdollistaa oikeanlaatuisen ja hintaisen palvelun ostamisen.
 • Helpottaa/auttaa asunto-osakeyhtiön hallitusta ja yhtiökokousta ostopäätöksen teossa.
 • Helpottaa/auttaa Hyvinvointialue-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalveluiden ostopäätöksen teossa.

Palvelun saajalle

 • Antaa luotettavan palvelulupauksen.
 • Ehkäisee sopimusriitoja työn toimittajan kanssa.