Kesäliikunta-alueet

Mitoitetaan kohdekohtaisesti kesäliikunta-alueiden kunnossapitotyön tehtävät työntutkimuksella tuotettujen työaikastandardien mukaisesti.

Tehokkuus:
Oikein mitoitettu työvoima ja resurssit parantavat kunnossapitotyön tehokkuutta ja vähentää yllättäviä ongelmia.

Kustannussäästöt:
Resurssien oikea mitoittaminen johtaa kustannussäästöihin, kun ylimääräiset kulut tai tarpeettomat investoinnit vältetään.

Laadun parantaminen:
Kun työtehtävät on mitoitettu oikein, liikunta-alueiden kunnossapito ja hoito tapahtuvat säännöllisesti ja laadukkaasti, mikä pidentää kohteiden elinkaarta ja vähentää suurempien korjausten tarvetta tulevaisuudessa.

AIKA+ mitoitusprojekti sisältää valmistelutyön ja kartoitusta kohteista sekä aika- ja kustannus laskentaa kesäliikunta-alueiden kunnossapitotehtävistä. Tehtävät eriteltynä asiakkaan haluamien tai nimeämien ryhmien mukaisesti.

Asiakas saa lopputuloksena kunnossapitotyön mitoituksen ja seuraavat tiedot:

– Kohdelaskelman (aika- ja kustannustieto kohteittain)

– Aluelaskelman (aika- ja kustannustieto alueittain)

– Tehtävälaskelman (aika- ja kustannustieto tehtävittäin)

– Työntekijälaskelman (aika- ja kustannustieto työnsuorittajan mukaan)

– Henkilöstöresurssi tarpeen

Menetelmäsuunnittelua voidaan helposti jatkaa näistä lähtökohdista ja hyödyntää tehtyä kunnossapitotyön mitoitusta myös tulevaisuudessa.

Mitoitus mahdollistaa myös kunnossapitotyön helpomman kustannushallinnan.