Henkilöstö

HANNU AHLQVIST
Auktorisoitu toimintojen kehittäjä
(virallinen ammattiliittojen hyväksymä työntutkija pätevyys)

 

Lean Management – tehokkuus kilpailukyvyn kehityksestä

Työaika- ja kustannuslaskentaa, henkilöstöresurssien mitoitusta ja työntutkimusta yli 25 vuoden kokemuksella.