hyödyt eri osapuolille

Työn tuottajalle

 • Määrittää resurssitarve.
 • Helpottaa työtehtävien tasapuolisen jakamisen työn suorittajien kesken.
 • Tasata henkilöstökuormitusta.
 • Saadaan työtehtävien todelliset aika- ja kustannustiedot.
 • Työhön tarvittava aika ja kustannus on helppo perustella eri osapuolille.
 • Työn tuottavuus, tehokkuus ja laatu paranevat koska varmistetaan työn tekemiseen tarvittava riittävä aika.
 • Säästää henkilöstökuluista kun voi valita parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat, oikealla henkilöstömäärällä.
 • Työn johtaminen helpottuu ja johtamiskulut vähenevät.
 • Saamme työtehtävien suoritusajat ja – kustannukset työntekijöittäin, alueittain, päivittäin, viikoittain, vuosittain.
 • Työntekijälle
 • Varmistaa riittävän työajan tehtävien suorittamiseen.
 • Tasoittaa työn kuormitusta ja lisää työhyvinvointia.
 • Mahdollistaa päivittäisten työtehtävien johdonmukaisen tekemisen.

Palvelun ostajalle

 • Antaa turvallisen ja luotettavan ostopäätöksen.
 • Palvelusopimusten muutokset ovat helposti tehtävissä.
 • Helpottaa vertailua eri tarjouksien tulkitsemisessa, kun tuntee palvelun sisällön.
 • Tieto, millaista palvelua voi milläkin hinnalla saada.
 • Mahdollisuus seurata miten ostettu palvelu toteutetaan.
 • Ehkäisee sopimusriitoja palvelun toimittajan kanssa.
 • Tieto palvelun sisällöstä mahdollistaa oikeanlaatuisen ja hintaisen palvelun ostamisen.
 • Helpottaa/auttaa asunto-osakeyhtiön hallitusta ja yhtiökokousta ostopäätöksen teossa.

Palvelun saajalle

 • Antaa luotettavan palvelulupauksen.
 • Ehkäisee sopimusriitoja palvelun toimittajan kanssa.
 • Mahdollisuus seurata miten palvelu toteutetaan.
 • Tieto palvelun sisällöstä mahdollistaa oikeanlaatuisen ja hintaisen palvelun ostamisen.